ขวดน้ำไร้ฉลาก

หากผู้โดยสารท่านใดมีโอกาสเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สในช่วงที่ผ่านมา ท่านก็จะสังเกตเห็นว่าเราได้มีการปรับเปลี่ยนขวดน้ำดื่มบนเที่ยวบินให้เป็นแบบไร้ฉลาก โดยเลือกใช้วิธีปั๊มนูนรายละเอียดต่าง ๆ ลงบนขวดแทนการใช้ฉลากพลาสติก

ขวดน้ำดื่มไร้ฉลาก

Unlabeled Bottled Water หรือ ขวดน้ำดื่มไร้ฉลาก เป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติกเป็นไปได้ง่ายเนื่องจากไม่ต้องนำมาผ่านกระบวนการคัดแยกฉลาก แถมยังช่วยลดปริมาณของการใช้พลาสติกอีกด้วยนะครับ

เพราะเราห่วงใยและใส่ใจ 💙

✈ bangkokair.com