ชวนเที่ยว เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์จังหวัดกระบี่ หากไม่ไป เหมือนมาไม่ถึง!

Home » ชวนเที่ยว เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์จังหวัดกระบี่ หากไม่ไป เหมือนมาไม่ถึง!

  • เขาขนาบน้ำ กระบี่

ชวนเที่ยว เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์จังหวัดกระบี่ หากไม่ไป เหมือนมาไม่ถึง!

เขาขนาบน้ำ กระบี่

ชวนเที่ยว เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์เมืองกระบี่ ชวนกันมาล่องเรือรับอากาศดี ๆ ท่ามกลางป่าชายเลนนับแสนไร่!

อีก 1 ที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดสุดยอดอันซีนของกระบี่ ฟินกับวิวทิวทัศน์ดี ๆ ของภูเขาหินปูน 2 ลูก ที่ตั้งขนาบน้ำอย่างโดดเด่นและเป็นสง่าด้วยความสูงถึง 100 เมตร

เขาขนาบน้ำ กระบี่

นอกจากนี้ยังมากด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจถ้ำชมหินงอกหินย้อย คล้อยบ่ายก็ไปพายเรือแคนูสำรวจป่าชายเลน แล้วค่อยเบนเข็มไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อ นั่นก็คือการเที่ยวชมชุมชนบ้านเกาะกลาง มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านรอบเกาะ ได้ชมการทอผ้าฝ้าย การประดิษฐ์เรือหัวโทงจำลอง การเลี้ยงปลาในกระชัง รวมถึงเยือนหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านที่จัดแสดงเครื่องใช้สมัยโบราณให้เราได้เข้าชม

เขาขนาบน้ำ กระบี่

เขาขนาบน้ำ กระบี่

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเขาขนาบน้ำ

  • การล่องเรือหัวโทงนั้นสามารถไปขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือสวนเจ้าฟ้า (ห่างจากเขาขนาบน้ำประมาณ 2.5 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
  • เรือหัวโทง เป็นเรือท้องถิ่นที่ชาวประมงใช้ประกอบอาชีพในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน และยังใช้เพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย

✈ จองตั๋วเครื่องบินไปกระบี่กับบางกอกแอร์เวย์สได้ที่ https://bit.ly/37EpbVT

ผู้โดยสารชั้นประหยัดของบางกอกแอร์เวย์สทุกท่าน จะได้รับบริการเหล่านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย:
  • โหลดกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม
  • เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง
  • บริการอาหารว่างในรูปแบบ Snack Bag** ให้บริการก่อนลงจากเครื่อง
  • เลือกที่นั่งล่วงหน้า***

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากแบบมีวาล์วระบายอากาศบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส

หมายเหตุ

*เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ / เชียงใหม่ / ภูเก็ต / สมุย (สนามบินสมุยให้บริการแบบมุมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

**บริการอาหารว่างในรูปแบบ Snack Bag ชั่วคราวแทนการให้บริการอาหารบนเที่ยวบินในสถานการณ์โควิด-19

***ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินนั้นขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก