ขออภัย, บทความนี้มีเนื้อหาเฉพาะภาษา อังกฤษ – อเมริกัน and CN. เท่านั้น