ปกป้องเต็มขั้น! บางกอกแอร์เวย์ส ป้องกันโควิด-19 เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยไร้กังวล

ป้องกันโควิด-19

Table of Contents

มาตรการ ป้องกันโควิด-19

ทุกการ เดินทางในช่วงโควิด น่าจะสร้างความกังวลใจให้กับผู้เดินทางได้ไม่น้อย หลายคนคงกังวลถึงความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 จากการเดินทางเข้า – ออกประเทศ หรือแม้แต่การเดินทางด้วยเครื่องบินในประเทศก็ดูน่าเป็นห่วงไปเสียหมด แต่ Bangkok Airways ก็พร้อมที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนได้ว่า ทุกการเดินทางของเรามีมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ที่ได้มาตรฐาน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นที่สุด!

บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) พร้อมให้ความร่วมมือกับด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอมา โดยได้เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทั้งในส่วนของสายการบินฯ และสนามบินที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้

เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการทำความสะอาดภายในเครื่องบิน

ป้องกันโควิด-19

Credit: Bangkok Airways Facebook

ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19

บางกอกแอร์เวย์ส สร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารทุกท่าน เพื่อการเดินทางที่สมบูรณ์ โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ทุกจุดอย่างละเอียด และได้ทำการปิดเพื่ออบฆ่าเชื้อเครื่องบินด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ทั้งหมด 38 ลำ โดยตลอดระยะเวลาที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดภายในเครื่องบินเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะเน้นจุดเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ ได้แก่ ภายในเครื่องบินทั่วไป กระเป๋าหน้าที่นั่งผู้โดยสาร ที่นั่งโดยสาร ห้องน้ำ และครัว เป็นต้น

ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19

หากมีการตรวจพบเจอผู้โดยสารที่มีอาการต้องสงสัยติดเชื้อ ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ สถานีปฏิบัติการบินมีมาตรการดำเนินการทำความสะอาดเครื่องบินด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละเอียดตามมาตรฐานโดยทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19

ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19

มีมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารเบื้องต้น

มาตรการของสนามบินภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด จะมีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกจุดของผู้โดยสารและพนักงานเป็นประจำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอิน ห้องรับรองผู้โดยสาร จุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Service Kiosk) ห้องเก็บสัมภาระ และรถเข็นวีลแชร์

ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19

พร้อมทั้งมีมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารเบื้องต้น และมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารด้วยอุปกรณ์วัดไข้แบบมือถือเพื่อยืนยันว่าสามารถเดินทางได้ และจะรายงานไปยังหน่วยแพทย์ของสนามบินนั้น ๆ ในกรณีที่พบผู้โดยสารหรือพนักงานมีอุณหภูมิสูงหรือเข้าข่ายเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เจ้าหน้าที่คัดกรองจะประสานกับทางสายการบินฯ และหน่วยงานทางการแพทย์ของสนามบิน เพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19

และสำหรับผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการทำความสะอาดมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ บางกอกแอร์เวย์ส มีการติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณสนามบินสำหรับผู้โดยสารและพนักงานโดยเฉพาะ

มาตรการสำหรับพนักงานที่ให้บริการโดยตรงกับผู้โดยสาร

ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19

สำหรับพนักงานที่ให้บริการโดยตรงกับผู้โดยสาร ได้แก่ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติงาน ล้างมือก่อนและหลังการปฏิบัติงาน และจะสวมใส่ถุงมืออนามัยหากมีการสัมผัสกับอาหารที่ให้บริการ ซึ่งถือเป็น ข้อควรปฏิบัติในช่วงโควิด ที่สำคัญที่สุด และไม่เพียงแต่พนักงานต้อนรับเท่านั้น แต่กัปตันและพนักงานขับรถบัสสนามบินก็จะสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้งเมื่อให้บริการผู้โดยสารทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงที่สุด นอกจากนี้ บางกอกแอร์เวย์ส ยังได้ออกนโยบายให้พนักงานงดเดินทางไปยังกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง รวมถึงชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่ยังไม่มีความเสี่ยงหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นกัน

ป้องกันโควิด-19
ป้องกันโควิด-19

เพียงเท่านี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าการ เดินทางในช่วงโควิด ของเธอจะปลอดภัยไร้กังวล พร้อมแล้วหรือยังที่จะบินอุ่นใจไปกับ บางกอกแอร์เวย์ส สายการบินที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความปลอดภัยในการเดินทาง ติดตามข่าวประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 รวมถึงตารางปรับลดเที่ยวบินของ บางกอกแอร์เวย์ส ได้ที่นี่  https://www.bangkokair.com/tha/pgnewscovid19

Share This Story with your travel friends!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Related Posts