วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

เมื่อวัดพระธาตุลำปางหลวงคือภาพจำของลำปาง บางทีเราอาจลืมไปว่ายังมีอีก 1 วัดที่ก็งามไม่แพ้กัน 😊

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ไม่ใช่วัดใหม่เพิ่งสร้าง แต่อยู่เคียงข้างนครลำปางมากว่าพันปีแล้ว คำว่า ซาว เป็นภาษาเหนือ แปลว่า 20 ส่วนคำว่า หลัง ก็เป็นภาษาเหนือ แปลว่า องค์ เมื่อมารวมกัน จึงหมายถึง วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

เจดีย์แต่ละองค์ล้วนมีสีทองเป็นประกาย มาในสไตล์สถาปัตยกรรมล้านนาผสมกับศิลปะแบบพม่า ถึงขนาดเล็กแต่กลับอลังการด้วยการประดับฉัตรอย่างสวยงาม องค์ใหญ่สุดจะอยู่ตรงกลาง แวดล้อมด้วยอีก 19 องค์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าภายในแต่ละเจดีย์มีพระเกศาธาตุบรรจุอยู่ หากใครนับเจดีย์ได้ครบ 20 องค์ ก็ถือว่าเป็นคนมีบุญ

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

ข้างหมู่พระเจดีย์ยังมีวิหารหลังเล็ก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิแบบศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้าทันใจ และเราก็ไม่แปลกใจว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดลำปางมาแต่โบราณ 😊

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 

📍 พิกัด: อำเภอเมือง ถนนลำปาง-แจ้ห่ม จ.ลำปาง

 

✈️ บินคุ้มค่า ราคาเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ลำปาง เพียง 1,550 บาท/เที่ยวบิน (รวมภาษีสนามบินแล้ว)

👉 ทางไปจอง https://bit.ly/book_lpt_mar21

 

✅ สุขตลอดการเดินทางด้วย 4 ความคุ้มค่าเพื่อผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส:

ฟรี! โหลดกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม

ฟรี เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง

ฟรี! บริการอาหารว่างบนเครื่องในรูปแบบ Snack Bag

ฟรี! เลือกที่นั่งล่วงหน้า**

➕ สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก flyerbonus.bangkokair.com/th/news/2641/

 

หมายเหตุ:

*เฉพาะห้องรับรองบูทีคเลาจ์น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินเชียงใหม่ / สนามบินภูเก็ต / สนามบินกระบี่ และมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ณ สนามบินสมุย / สนามบินสุโขทัย / สนามบินตราด

**ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินนั้นขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก