9 วัดในกรุงเทพฯ สะท้อนประวัติศาสตร์สุดงดงามที่ไม่ควรพลาด

temples to visit in Bangkok

Table of Contents

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจนก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และหนึ่งในส่วนที่ทำให้ไทยเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกคือ วัดที่มีความสวยงามและเป็นศูนย์กลางทางศาสนา

วันนี้เรามี 9 วัดในกรุงเทพ ที่น่าสนใจ รับรองต้องติดตราตรึงใจอย่างแน่นอนค่ะ 

9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

วัดในกรุงเทพฯ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นวัดในกรุงเทพฯ ที่สำคัญและมีชื่อเสียงอย่างมาก ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่เก็บรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) นอกจากนี้ยังมีหอภาพยาวถึง 2 กิโลเมตรที่มีภาพวาดบนผนังอย่างละเอียดถึง 178 ฉากของเรื่องรามเกียรติ์ และยังมีเจดีย์ที่สูงและปูทับด้วยกระเบื้องเคลือบหรือทองคำที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาต่างก็ต้องประทับใจกับความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่แสนวิจิตรเหล่านี้  

สถานที่ตั้ง: ถนนหน้าพระลาน, พระบรมมหาราชวัง, พระนคร

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (8:30 น. – 15:30 น.) 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นสถานที่ที่ถูกเลือกใช้ในการประกอบพระราชพิธีเป็นส่วนใหญ่ บริเวณวัดยังมีศูนย์สำหรับศึกษาศาสนาพุทธ การปฏิบัติธรรม และการวิปัสสนา สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอุโบสถ เจดีย์ และพระพุทธรูปที่น่าสนใจมาก เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว  

สถานที่ตั้ง: 3 ถนนมหาราช, พระบรมมหาราชวัง, พระนคร

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (7:00 น. – 17:00 น.) 

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดในกรุงเทพฯ

วัดไตรมิตรเป็นวัดวัดในกรุงเทพฯ เก่าแก่ และเป็นวัดที่มีหลวงพ่อทองคำประดิษฐาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดสูง 5 เมตร น้ำหนัก 5.5 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ในอดีต มีความประณีตของพุทธศิลปะเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมของตัววัดที่มีหลายชั้น มีสีทองและสีขาวที่วิจิตรงดงาม 

สถานที่ตั้ง: 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์  

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (8:00 น. – 17:00 น.)  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

วัดโพธิ์ วัดในกรุงเทพฯ

หลายคนรู้จักในนาม วัดโพธิ์ ที่นี่ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมจารึกวิชาแขนงต่าง ๆ มีพระพุทธรูป 1,000 รูป และมีพระเจดีย์ 99 องค์ จัดว่ามีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำ รัชกาลที่ 1, 2, 3 และ 4 เป็นวัดที่สวยงามและมีความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ และมีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ในวัด ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ  

เที่ยวัดโพธิ์ วัดในกรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง: 2 ถนนสนามไชย เขตพระบรมมหาราชวัง พระนคร

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (8:00 น. – 18:30 น.) 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

ชมวัดอรุณ วัดในกรุงเทพฯ

วัดอรุณ ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดโพธิ์ เป็นวัดที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยพระปรางค์ใหญ่ที่วัดอรุณแห่งนี้ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายากมากในสมัยนั้น หากเดินขึ้นไปที่ชั้นบนของพระปรางค์ใหญ่ก็จะเห็นวิวกรุงเทพที่สวยงามได้ทั่วทิศทาง 

สถานที่ตั้ง: 158 ถนนวังเดิม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ 

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (8:00 น. – 17:30 น.) 

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

เที่ยววัดประยุร วัดในกรุงเทพฯ

วัดประยุรหรือวัดรั้วเหล็ก ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี ตัววัดมีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบไทย ที่นี่มีสถาปัตยกรรมให้ชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รั้วเหล็กรูปลูกศร ดาบ และขวาน รวมถึงพระเจดีย์ใหญ่ ภูเขาจำลอง (เขาเต่า) สระน้ำ และอนุสาวรีย์รูปปืนใหญ่ ซึ่งเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ฉลองวัดเมื่อปี พ.ศ. 2380 โดยเหตุการณ์ครั้งนั้น ได้มีการทำไฟพะเนียงด้วยปืนใหญ่ เมื่อจุดชนวนปืนใหญ่เกิดระเบิดขึ้น ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายหลายคน มีพระรูปหนึ่งกระดูกแขนแตก และได้มีนายแพทย์แดน บีช แบรดลีย์  (Dan Beach Bradley) ได้ทำการผ่าตัดแขนของพระรูปนั้นจนสำเร็จ    

สถานที่ตั้ง: ถนนประชาธิปก วัดกัลยาณ์ ธนบุรี   

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (8:00 น. – 17:30 น.) 

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ น่าเที่ยว

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานหลายวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน และ ยุโรป ทำให้พระอุโบสถมีความวิจิตรงดงามมาก และยังมีพระอุโบสถวัดรังสี วิหารพระศาสดา วิหารเก๋ง พระมหาเจดีย์ หอระฆัง และ หอไตร ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่นี่มีกลิ่นอายของศิลปะยุครัตนโกสินทร์ และ พระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง: 248 ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร 

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (8:00 น. – 17:00 น.) 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ วัดเบญ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร หรือเรียกกันว่า วัดหินอ่อน เนื่องจากมีพระอุโบสถที่ทำจากหินอ่อน และเป็นวัดที่อยู่บนเหรียญ 5 บาท วัดนี้สร้างด้วยหินอ่อนตั้งแต่พระอุโบสถและระเบียง หินอ่อนที่นี่เป็นหินที่สั่งซื้อและเรียกประกวดราคา ส่วนหนึ่งเป็นหินอ่อนจากห้างโนวี ยัวเซปเป้ (Novi Giuseppe) เมืองเยนัว และจากเมืองคาราร่า (Carrara) ประเทศอิตาลี ที่ถือว่าเป็นเมืองที่มีหินอ่อนมากและดีที่สุด 

สถานที่ตั้ง: ถนนพระราม 5, แขวงดุสิต, เขตดุสิต 

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (8:00 น. – 17:30 น.) 

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดในกรุงเทพฯ วัดสุทัศน์

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสุทัศน์ ตั้งอยู่ในแขวงเสาชิงช้า โดยมีเสาชิงช้าตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหน้าของวัด เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว สถาปัตยกรรมเป็นแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทำให้ยังคงมีกลิ่นอายจากศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วย นอกจากความสวยงาม ที่นี่ยังมีตำนานเปรตวัดสุทัศน์ ซึ่งเป็นตำนานที่เล่าลือต่อ ๆ กันมาอีกด้วย  

สถานที่ตั้ง: 146 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร 

เวลาเปิดทำการ: ทุกวัน (8:30 น. – 21:00 น.) 

วัดทั้ง 9 ที่ได้กล่าวมานี้เป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ ทุกวัดมีประวัติความเป็นมาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมไทยอันงดงาม  

Share This Story with your travel friends!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Related Posts