เขื่อนกิ่วลม

นั่งเรือล่องน้ำ ล่องแพชมวิว ณ เขื่อนกิ่วลม ชมธรรมชาติที่ปราศจากการรบกวนของมนุษย์

เขื่อนกิ่วลม ลำปาง ถ้าลำปางคือทางของคนรักสงบในอ้อมกอดธร …

นั่งเรือล่องน้ำ ล่องแพชมวิว ณ เขื่อนกิ่วลม ชมธรรมชาติที่ปราศจากการรบกวนของมนุษย์ Read More »